Bartłomiej Misiniec - strona autorska

A+ R A-

Trylogia

Email Drukuj PDF

PRETORIANIN. Ksi??ka ta to lekko i z fantazj? opowiedziana historia ?ycia m?odego legionisty rzymskiego, w ktr? wpleciono w?tki przyja?ni z psem, wiernym towarzyszem w dobrych i z?ych chwilach, a tak?e opisy doli i niedoli ludzi w mundurach rzymskiego imperium, dumnych ze swej si?y, ale te? zupe?nie prozaicznie skazanych na walk? o ?ycie, o przetrwanie, o w?asne szcz??cie. Tytu?owy bohater oraz jego wsp?towarzysze przechodz? przez r?ne etapy na drodze ku ?yciowej dojrza?o?ci, poznaje, czym jest i jak wa?na jest mi?o??, przyja?? i po?wi?cenie, a w ko?cu jak istotny jest wymiar duchowy ?ycia cz?owieka.


CZYTAJ FRAGMENT POWIE?CI


"Pretorianin", Bart?omiej Misiniec
Wydawnictwo WAM, Krakw 2008
ISBN: 978-83-7505-246-6
Liczba stron: 292
Wymiary: 136 x 210 mm

GLADIATORZY I PIRACI. M?ody rzymski gwardzista, Proximus, pada ofiar? krwawych intryg cesarzowej Agryppiny. Skazany na wygnanie, dzieli los galernikw. Pragnienie odzyskania wolno?ci popycha go do gwa?townych czynw. Wznieca bunt niewolnikw i zamiast oficerem gwardii pretoria?skiej, zostaje kapitanem pirackiego statku.

Czy dla tych, ktrych kocha na zawsze pozostanie zdrajc??
Czy uda mu si? odzyska? honor?
Czy wybranka jego serca nie odwrci si? od niego?

Gladiatorzy i piraci to kontynuacja pasjonuj?cej powie?ci historycznej "Pretorianin". Akcja z w?skich zau?kw staro?ytnego Rzymu i obozu pretorianw przenosi si? na aren? amfiteatru oraz fale Morza ?rdziemnego.


CZYTAJ FRAGMENT POWIE?CI


"Gladiatorzy i piraci", Bart?omiej Misiniec
Wydawnictwo WAM, Krakw 2009
ISBN: 978-83-7505-429-3
Liczba stron: 214
Wymiary: 135 x 210 mm


CENTURION PROXIMUS. Zdradzony przez towarzysza Proximus zostaje pojmany i odes?any do Rzymu. Nieoczekiwanie zamiast kary otrzymuje nominacj? na oficera gwardii pretoria?skiej. Pierwszym zadaniem, jakie powierza mu podst?pny cezar, jest rozwik?adnie serii zagadkowych morderstw. M?ody centurion musi wykaza? si? nie lada odwag? i przemy?lno?ci?. Poznaje bowiem prawd? niewygodn? dla wielu znacz?cych osb w cesarstwie. Odkrywa te?, ?e jego ukochanej zagra?a ?miertelne niebezpiecze?stwo...

Czy uda mu si? unikn?? krwawych intryg?

Czy odzyska zaufanie Hortensji i ocali jej rodzin??


CZYTAJ FRAGMENT POWIE?CI


"Centurion Proximus", Bart?omiej Misiniec
Wydawnictwo WAM, Krakw 2011
ISBN: 978-83-7505-247-3
Liczba stron: 340
Wymiary: 136210 mm

KONTYNUACJA PRZYGD PROXIMUSA I KROTOSA?