Bartłomiej Misiniec - strona autorska

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

O trylogii

Pasjonuj?ce powie?ci z czasw staro?ytnego Rzymu o niezwyk?ych losach zwyk?ego ?o?nierza i jego wiernego przyjaciela psa.

Wi?cej...

Prawda historii, prawda autora

Fascynuj?cy ?wiat staro?ytnego Rzymu zosta? ze swad? oddany w barwnych powie?ciach Bart?omieja Misi?ca. Jak wygl?da?o historyczne t?o opisanych zdarze??

Wi?cej...

Rottweiler

Rasa bohaterskiego psa Krotosa liczy sobie ju? dwa tysi?ce lat. Sk?d pot??ne, molosowate psiska wzi??y si? w staro?ytnym Rzymie?

Wi?cej...

Recepcja kultury antycznej

Pojawi?a si? nowa publikacja profesora Stanis?awa Stabry?y! A w niej omwienie ksi??ek Bart?omieja Misi?ca, Wis?awy Szymborskiej i Jacka Hajduka. Czytaj e-booka! ->>

Wi?cej...